Our services / oNZE DIENSTEN

 • Monitoring your home during your absence
 • Cleaning service 
 • Garden maintenance
 • Pool services
 • Renting your house
 • Help with repair- or construction jobs
 • Help with insurance / damage
 • Styling en Decoration
 • Toezicht op uw huis tijdens uw afwezigheid
 • Schoonmaakservice 
 • Tuinonderhoud
 • Zwembad schoonmaken / vullen en onderhouden
 • Verhuur van uw huis
 • Bemiddelen bij klussen of reparaties
 • Hulp bij Verzekeringen / schade
 • Styling en Decoratie